Tyskarna som gjort sig oberoende av Putins gas

Lantliga distriktet ses som klimatpionjärer i ett Europa där Tyskland ofta beskrivs som ett sänke.