Tusentals ryska soldater har kallats in av misstag

Uppfyllde inte urvalskriterierna • Värvningsbefälet har stängts av.