Tuffa krav på Sverige som Natomedlem

Krigsplaner, brigader och flygplan som kan tanka i luften • Så ser kraven ut.