”Tillåt köande patienter att dra vården inför domstol”

Professor emeritus Jörgen Nordenström: Vårdköerna är en nationell skandal – ett slöseri med resurser som hotar patientsäkerheten.