SVT:s Agenda fälls i Granskningsnämnden

Kritiseras för inslag om Rasmus Paludans manifestationer.