Svenska marinen på plats före explosionerna

Fartyg spanade i två dygn i områdena där Nord Stream 1 och 2 exploderade.