Sven-Eric Liedman: Högerflockens tävlan i inhumana utspel är hemsk att bevittna