Susanne Nyström: Många killar vill säkert ha ökad jämställdhet – för män