Susanne Nyström: Före valet tyckte L och SD lika – nu är charaderna slut