Studenter: Vi har inte råd att köpa böcker

Extra utsatta för ökade kostnader • ”Vissa planerar att avsluta sina studier.”