Striden om Göteborg: Höjd eller sänkt skatt?

I DN:s tredje duell inför kommunvalet möts Jenny Broman (V) och Simona Mohamsson (L).