Stort kraftverk kan vara Rysslands nästa mål

Ryska styrkor gör mindre framryckningar i Donbass • Flera skolor i Donetsk-regionen beskjutna.