Storbank: ”Hushållen i norr är bättre rustade”

SSAB:s stålverksanläggning i Luleå.