Stefan Jonsson: Den politiska skönheten uppstår när någon trotsar systemet och gör rätt

Konstgruppen ZPS öppnar för det möjliga.