Staten brände ner hennes kåta – nu frias Anita Gimvall för uppbyggnaden

Anita Gimvall är inte medlem i en sameby – men är same och hennes släktingar har haft en kåta vid sjön Stenträsk i Västerbotten sedan 1790. Nu är det strid om den kåtaliknande byggnaden.