Spridning av apkoppor ett globalt nödläge

WHO utlyser sin allvarligaste varning efter att fall bekräftats i ett 70-tal länder.