Soldaternas samtal hem vittnar om kaoset

Soldaten ”Sergej”: ”Vi har inte sett en enda fascist.”