Soldaten som tar avstånd från Putins krig – och river sönder sitt ryska pass