”Socialdemokraterna föll på eget grepp i valet”

När femtiotusen röster skiljer blocken åt går det inte att utesluta att enskildheter avgjorde utfallet, skriver artikelförfattarna.