Skillnaden i lön minskar

Utbildning lönar sig inte lika mycket.