Sex skäl till att du borde dansa mer

Därför är dans hälsosamt (även för den som inte kan)