Semesterby evakuerad på Lesbos

Lågor vid en huslänga på stranden Vatera på ön Lesbos i Grekland.