logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

Vart väcker en särskild sorts språkpolis

Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Lucka 12 | ”Vart” har blivit en stor språksnackis. I formell skrift är det en fråga om riktning – oavsett vilken dialekt man talar. Varje dag fram till jul reder språkprofessorn Olle Josephson ut en knepig språkfråga i SvD:s Språkluckan.

I svenskt standardspråk – det som förr kallades riksspråk – skiljer man på riktning och befintlighet. Vi går hem men stannar hemma, längtar bort men är borta, står där men kommer dit. Följaktligen har standardsvenskan också två olika frågeord: Vart går han? men Var bor han?

Engelskan och franskan är på denna punkt ordfattigare. Where does he live? och Where does he go? Où habite-il? och Où va-t-il? Go home och stay home. Det innebär nu inte att vi finner Shakespeare och Flaubert torftiga och oprecisa – distinktionen är sällan nödvändig för begripligheten eller uttrycksfullheten.

Themes
ICO