Sweden

Vart väcker en särskild sorts språkpolis

Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Lucka 12 | ”Vart” har blivit en stor språksnackis. I formell skrift är det en fråga om riktning – oavsett vilken dialekt man talar. Varje dag fram till jul reder språkprofessorn Olle Josephson ut en knepig språkfråga i SvD:s Språkluckan.

I svenskt standardspråk – det som förr kallades riksspråk – skiljer man på riktning och befintlighet. Vi går hem men stannar hemma, längtar bort men är borta, står där men kommer dit. Följaktligen har standardsvenskan också två olika frågeord: Vart går han? men Var bor han?

Engelskan och franskan är på denna punkt ordfattigare. Where does he live? och Where does he go? Où habite-il? och Où va-t-il? Go home och stay home. Det innebär nu inte att vi finner Shakespeare och Flaubert torftiga och oprecisa – distinktionen är sällan nödvändig för begripligheten eller uttrycksfullheten.

Football news:

Lewandowski on Chelsea: They are playing very well, but we are Bayern
Juventus wanted to sign defender Akieme, but Barcelona refused
Lazio has agreed with Mayoral and will offer real 15 million euros
In Romania, a special champion: everything was decided in the match, the format of which was chosen 3 hours before the whistle
Danny rose: I was stopped by the police last week: is This a stolen car? Where did you get it?. And this happens regularly
Barcelona refused to sell for 60 million euros Trinca u, bought from Braga for 31 million. The club count on him
Chelsea will compete with Everton for Regilon. Real Madrid is ready to sell him