Sweden

Var femte har fått sämre privatekonomi

– Resultaten bekräftar bilden av att många människor står inför en tuff ekonomisk situation, säger rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg i ett utskick.

Än så länge ser Kronofogden inte fler privatpersoner i sina register. Men myndigheten räknar dock med över 100.000 fler skuldsatta de kommande åren, även om prognosen beskrivs som ytterst osäker.

– Vi behöver gå tillbaka till krisen i början av 1990-talet för att hitta en lika dramatisk situation. Då ökade antalet skuldsatta hos oss med cirka 100.000 personer mellan 1992 och 1994. Risken är stor att vi nu står inför en liknande utveckling, trots att statsfinanserna är bättre och ränteläget lägre, säger Christina Gellerbrant Hagberg.

Det var under andra hälften av april som Kronofogden undersökte hur svenskars privatekonomi påverkas av coronautbrottet.

Sett till situationen den senaste månaden och en prognos för de närmaste sex månaderna uppger 21 procent av de tillfrågade att deras ekonomiska situation har försämrats och 23 procent att den kommer att försämras. När det gäller framtiden kan 6 procent inte svara på frågan.

Egenföretagare, arbetslösa och ensamstående föräldrar anser i större utsträckning än andra att deras ekonomiska situation har blivit sämre den senaste månaden (33, 37 respektive 22 procent) och de uppger även i högre grad att situationen kommer försämras de kommande sex månaderna (37, 24 respektive 33 procent). Drygt var tredje ensamstående förälder saknar dessutom en buffert för att skydda sin ekonomi mot oförutsedda händelser och utgifter.

Football news:

Barca President on the Real Madrid match: VAR always favours one team. I have an unpleasant feeling
Faty scored the 9,000 th goal in the history of Barcelona
Griezmann scored in La Liga for the first time since February with a pass from Messi
Suarez came out on the 3rd place in the list of the best Barca Goalscorers in history
Guardiola lost 3 away games in a row in the League for the first time in his career
About Lautaro Marotta: He has not shown the slightest desire to leave
Conte on 1:2 with Bologna: Inter's Level is much lower than expected