Sweden

”VA-krav hindrar ny bebyggelse i glesbygd”

#mega-ad-wrapper { display: none; }

Kommunalt vatten och avlopp innebär stora investeringskostnader som kommuner ofta drar sig för, skriver debattörerna.
Kommunalt vatten och avlopp innebär stora investeringskostnader som kommuner ofta drar sig för, skriver debattörerna. Foto: Leif R Jansson/TT

Kraven på kommunerna att ordna kommunalt vatten och avlopp är för höga i dag. Lagen bör ändras för att underlätta mer villabebyggelse i kranskommuner utanför storstäderna, skriver tre SD-politiker.

Som kommunpolitiker i de mer glesbefolkade kranskommunerna i Stockholms och Upplands län märker vi en ökad inflyttning till våra kommuner. Bostadsbristen men också en önskan om en bättre och tryggare uppväxtmiljö för barnen gör att många barnfamiljer vill bort från staden och dess oroliga förorter. Ligger den nya bostaden någorlunda nära pendlarparkeringar till tåg eller buss blir det längre avståndet till arbete inte så betungande i tid räknat. Att inte ständigt behöva oroa sig för barnen är helt klart ett godtagbart skäl för många att acceptera lite längre restid.

För närvarande sker därför en stor expansion i flera av kranskommunernas tätorter. Det vore trevligt om vi kunde sprida denna lite och på så vis få en mer levande landsbygd. Men då måste kommunerna våga öppna upp för fler detaljplaner även utanför tätorterna. Anledningen till att kommunerna i dag drar sig för detta är de stora investeringskostnader i framför allt vatten och avlopp som en detaljplan riskerar att medföra. Sjätte paragrafen i lagen om allmänna vattentjänster föreskriver att om bebyggelsen överstiger ett visst antal fastigheter, i våra län 15–20, så räcker det med att en enda fastighetsägare kräver kommunalt VA så är kommunen skyldig att ordna detta. Ligger det nyplanerade detaljområdet långt från närmaste VA-ledning blir detta naturligtvis mycket kostsamt. Alternativet, att kommunen gör ett lokalt reningsverk, och på så vis ombesörjer VA för detta mindre antal fastigheter, blir också dyrt och leder till att VA-kollektivet i kommunen får ännu högre vattentaxor.

Football news:

Mourinho before the match with Chelsea: Tottenham are not afraid of anyone
Guardiola on the schedule: Players lose the joy of football. This is a problem
Solskjaer about Manchester United: We didn't start the Premier League like the others, because of the European Cup and pre-season, which we didn't have
Why is soccer called soccer in the United States (and not only there)? Is it true that this name was invented by the British?
Ole Gunnar Solskjaer: We look at Manchester United through the lens of history. We want to attack and dominate
Koeman on the crisis: We must help Barca in the name of our love for her. We need to think about what's best for the club
Bayer midfielder Bailey named son Leo Cristiano: This has nothing to do with football at all