Sweden

Utredning: Svenska välfärdssystemet har läckt 300 miljarder sedan 2005

I en debattartikel i DN av Sven-Erik Österberg, ordförande för Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen, konstateras att det sedan 2005 gjorts felaktiga utbetalningar på 300 miljarder kronor. Trots de enorma summorna av skattebetalarnas pengar som försvinner görs inga ansträngningar eller uppföljningar för att komma tillrätta med situationen.

Det svenska välfärdssystemet läcker omkring 18 miljarder kronor per år, eller 5,5 procent av utgifterna exklusive ålderspensionssystemet. Detta motsvarar mer än hälften av den årliga kostnaden för barnbidrag.

Enligt delegationens undersökningar är den främsta orsaken till de felaktiga utbetalningarna att uppgifterna som besluten grundas på inte är korrekta.

Nu föreslår man bland annat att ett råd inrättas med helhetssyn på överutnyttjande och felaktiga utbetalningar samt bekämpandet av svartjobb.

Träffsäkrare system och minskat läckage är viktigt för att upprätthålla förtroende för välfärdssystemen och för välfärdssamhället i stort, menar Österberg.

Man har också noterat att felaktiga utbetalningar från EU-budgeten hanteras väldigt annorlunda, där görs årliga uppskattningar av felnivåerna som diskuteras av EU:s finansministrar vid olika tillfällen. Regeringen informerar och förankrar sedan frågan hos riksdagen under året. Här handlar det om uppskattningsvis 0,9 miljarder i felaktiga utbetalningar per år.

En annan aspekt är myndigheternas digitalisering som bedöms kan ha negativa effekter för felaktiga utbetalningar. Studierna visar också att ett par av de ersättningssystemen med högst andel felaktiga utbetalningar är högautomatiserade.

Football news:

Gasperini on two penalties for Juve: They are above any rules in Italy. Did we have to cut off our hands?
Sarri Pro 2:2 with Atalanta: We played with one of the best teams in Europe right now
Pep Guardiola: Manchester City have won a place in the Champions League on the pitch. I hope that UEFA will allow us to play
Atalanta extended their unbeaten streak to 14 games and is ranked 3rd in Serie A
Ronaldo scored his 27th goal in Serie A, converting a penalty in the game against Atalanta. Immobile has 29 balls
Sterling scored 27 goals for the season and broke his record. He scored a hat-trick against Brighton
Three Atalanta players have scored 15+ goals in the Serie A season. This is the best result since 1952