Sweden

Tempus-härvan: 7 av 10 prenumeranter fanns inte

Gränsen för att få presstöd i Sverige är 1.500 betalande prenumeranter men Tempus har bara 600 betalande prenumeranter – resten betalas av moderbolaget Tricordia genom luftfakturering.

Tempus, som genom åren har fått över 100 miljoner kronor i presstöd justerat för inflation, har alltså i själva verket varit berättigad till 0 kronor.

Det omfattande bedrägeriet avslöjades av Samhällsnytt i september men det är först genom en skrivelse från Revisorsinspektionen, RI, som Fria Tider har tagit del av, som den totala kostnaden för staten kan beräknas.

Myndigheten för radio och tv (MPRT) har beslutat att återkräva 2.063.599 kronor från Tempus, vilket sannolikt innebär att bolaget går i konkurs.

Brukar slippa personligt ansvar
Huvudmännen i härvan, tidningens huvudägare Kristina Rytterborg och styrelseordförande Nicholas Rydje, omfattas inte med automatik personligen av återbetalningskravet.

Fria Tider erfar dock att en bedrägerianmälan togs emot av Ekobrottsmyndigheten redan i höstas, vilket skulle kunna leda till ett personligt skadeståndsansvar gentemot staten vid fällande dom.

Myndigheten för radio och tv har också möjlighet att återkräva beloppet med stöd av aktiebolagslagens 25:e kapitel, som föreskriver ett personligt betalningsansvar vid vårdslöshet hos ägare och styrelse i aktiebolag.

Till skillnad från vanliga bedragare brukar den som ägnar sig åt bedrägerier med presstöd dock av tradition slippa personliga konsekvenser.

MPRT och tidigare presstödsnämnden har istället av tradition låtit den som blivit påkommen med att fuska med presstöd försätta sitt bolag i konkurs, flytta tidningen till ett nybildat aktiebolag och därefter få nya bidrag utan att betala tillbaka de felaktiga bidragen.

Senast i våras betalade MPRT ut nya bidrag till tidningskungen Bertil Pettersson, 70, efter att han just blivit påkommen med att ha håvat in 12 miljoner i felaktiga bidrag till sitt tidningsföretag, som därefter försattes i konkurs, tömdes på tillgångar och återuppstod för att söka bidrag i form av ett nytt aktiebolag.

Football news:

Milner on Super League: The players do not have the right to vote. The current system is very good
Leeds striker Bamford on Super League: This is wrong, we are in shock. The noise is startling. Sorry it doesn't work that way with racism
Klopp on Liverpool in the Super League: I'm used to the owners making decisions without me. I feel responsible for the club's relationship with the fans
Non-Super League clubs are promised 400 million euros in solidarity payments. From the Champions League they receive 140 million
Milner on Super League: I don't like it. I hope it won't happen
Leeds tweet about 1-1 with Liverpool: Equalized in the match against a Super League team in the end
Bielsa on the Super League: The logic of the modern world is that the rich get richer because the poor get poorer. Why is everyone so surprised?