Sweden

Tempus hade 600 riktiga prenumeranter

Gränsen för att få presstöd i Sverige är 1.500 betalande prenumeranter men Tempus har bara 600 betalande prenumeranter – resten betalas av moderbolaget Tricordia genom luftfakturering.

Tempus, som genom åren har fått över 100 miljoner kronor i presstöd justerat för inflation, har alltså i själva verket varit berättigad till 0 kronor.

Det omfattande bedrägeriet avslöjades av Samhällsnytt i september men det är först genom en skrivelse från Revisorsinspektionen, RI, som Fria Tider har tagit del av, som den totala kostnaden för staten kan beräknas.

Myndigheten för radio och tv har beslutat att återkräva 2.063.599 kronor från Tempus, vilket sannolikt innebär att bolaget går i konkurs.

Huvudmännen i härvan, tidningens huvudägare Kristina Rytterborg och styrelseordförande Nicholas Rydje, omfattas inte med automatik personligen av återbetalningskravet.

Fria Tider erfar dock att en bedrägerianmälan togs emot av Ekobrottsmyndigheten redan i höstas, vilket skulle kunna leda till ett personligt betalningsansvar. Myndigheten för radio och tv har också möjlighet att återkräva beloppet med stöd av aktiebolagslagens 25:e kapitel, som reglerar det personliga betalningsansvaret vid vårdslöshet hos ägare och styrelse i aktiebolag.

Football news:

The Athletic journalist on Liverpool's announcement of their withdrawal from the Super League: No mention of the fans and no apologies. Gloom
Arsenal - to fans after leaving the Super League: We made a mistake and we apologize. We have heard you
Ceferin on the withdrawal of the Premier League clubs from the Super League: We are once again united and moving forward together
Tuchel on the fight for the top 4: Everything is in the hands of Chelsea
Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further