Sweden

Syrisk mili­tär­tjänst­gö­ring nu gene­rell grund för skydd i Sverige

Enligt en ny EU-dom riskerar inbördeskriget i Syrien leda till att alla värnpliktiga direkt eller indirekt kommer delta i krigsförbrytelser, vilket nu utgör en ny generellt grund för skydd.

Domen är rättsligt bindande för medlemsstaterna och Migrationsverket meddelar på onsdagen att man uppdaterat sin rättsliga styrning för Syrien. Uppdateringen innebär att en person som återvänder till Syrien och riskerar att kallas till statlig militärtjänstgöring nu löper en generell risk att utsättas för förföljelse och därmed är utgångspunkten vid prövningen att dessa ska beviljas flyktingstatus i Sverige.

Migrationsverket har också tagit del av ny landinformation vilken sägs visa att i princip alla som kallas till militärtjänstgöring i den syriska armén löper risk att sättas in i frontstriderna.

Enligt FN har den syriska armén vid upprepade gånger begått krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten.

– Alla värnpliktiga riskerar numera att tvingas utföra eller medverka till att utföra krigsförbrytelser. Att riskera att behöva utföra eller medverka till krigsförbrytelser är grund för att beviljas skydd i Sverige, säger tf rättschef Carl Bexelius.

Undantagsfall bedöms individuellt

Enligt det rättsliga ställningstagandet kan det i undantagsfall vara så att en person bedöms få en militär position i Syrien som vare sig direkt eller indirekt innebär risk för att delta i krigsförbrytelser eller brott mot mänskligheten. I dessa fall ska bedömningen om personens skyddsbehov göras utifrån övriga individuella omständigheter.

Football news:

Zidane has no intention of resigning, Real Madrid will make a decision after the season (Marca)
Chiesa injured his ankle. He was replaced in the match against Napoli
Neuer on Bayern's two consecutive wins: This is a message to the competitors
Gattuso about 0:2 with Juve: Insigne should not think that Napoli lost because of him
Nepomnyashchy against reducing the RPL to 12 clubs: Russia is not ready to sacrifice a large number of fans
Wolverhampton loan Willian Jose from Sociedad with a buy-out option
AC Milan are close to loaning Tomori to Chelsea with a 20+ million euro buy-out option