logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

Svensk tradition att flytta städer

Flytt av kulturbyggnader i Kiruna.
Flytt av kulturbyggnader i Kiruna. Foto: Noella Johansson/TT

I Karlskrona har bajs från en sällsynt skalbagge tvingat ett planerat sjukhus att flytta. Karlskrona kan ändå skatta sig relativt lyckligt, staden slipper i alla fall ”göra en Kiruna”.

Bajs från en läderbagge ledde till att platsen för ett sjukhus fick flytta.

Foto: Bengt Ekman/TT Bild 1 av 1

Kiruna håller på att flyttas. För att LKAB skall komma åt oexploaterad malm måste staden rivas och byggas upp på nytt en bit därifrån. Även på andra håll måste stora byggnader och stadsdelar flytta på sig. I Karlskrona har man ändrat plats för ett planerat sjukhus eftersom avföring från den rödlistade läderbaggen har påträffats vid en ek på marken. Är detta ett nytt fenomen? Hur har det sett ut förr i tiden?

Att flytta större byggnader och städer är faktiskt något av en svensk tradition, och då syftar jag inte bara på relativt sentida projekt, som skapandet av friluftsmuseer som Skansen i Stockholm och Kulturen i Lund. I äldre tid var svenska myndigheter inte främmande för att lägga ned hela stadsbebyggelser och tvinga invånarna att flytta. Kiruna är alltså i gott sällskap.

Themes
ICO