Sweden

”Svensk passivitet är inskriven i lagen”

#mega-ad-wrapper { display: none; }

Bo Wennström, professor i rättsvetenskap, som inom kort utkommer med en bok om den svenska straffrätten.
Bo Wennström, professor i rättsvetenskap, som inom kort utkommer med en bok om den svenska straffrätten. Foto: Staffan Claesson, och TT

Domstolarna är bakbundna av en vänsterradikal reform i brottsbalken från 1989. Den innebär att fängelsestraff till varje pris ska undvikas. Men domstolarna bör återfå större makt över straffmätningen, skriver professor Bo Wennström.

Inget annat land i världen har den form av defensiva straffrätt som Sverige har. 1989 gjordes en straffrättsreform orkestrerad till stor del av en grupp radikala jurister. Reformen var kulmen på ett reformarbete med rötter i det radikala 1970-talet. Syftet med reformen var att avsevärt minska användningen av fängelsestraff.

Med defensiv straffrätt menas att ingripa så lite som möjligt. Bakom detta ligger en problemformulering som var typisk i vida kretsar på 1970-talet, att det var de samhälleliga ingripandena som var det verkliga problemet, inte brottsligheten i sig. Ofta formulerat som att ”ju mer man ingriper desto sämre går det”. Böter och frivård var enligt denna logik alltid bättre än fängelse. Ja, inlåsning och fängelser var brottsgenererande i sig, sades det.

Football news:

Carrera about the fight with Livaya: Utter nonsense
Levandovsky has 9 goals after 5 rounds. 14 Bundesliga clubs have scored less than that
Fati is the youngest goalscorer in the Clasico. He broke Raul's 1995 record
Ramos is playing his 31st match against Barca for Real Madrid in La Liga. He repeated the record of Raul and hento
Pep Guardiola: Manchester City lost 7 points - that's a lot. But problems arose for various reasons
Sandro Schwartz: Dynamo played intensely and scored 3 goals. We wanted to be more active in the attack
The tour in Italy started with a cool comeback with 6 goals. But it was difficult to see, because the main star was a dense fog