Sweden

Storbanken: Sverige enda EU-landet med tydligt stigande arbetslöshet

I flera år tjatade Stefan Löfven (S) om att Sverige skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020.

I verkligheten blev det tvärtom, och Sverige närmar sig i stället unionens högsta arbetslöshet.

Löfvens prat var ett påhitt, och sedan något år tillbaka har han slutat prata om det.

Nu klargör Handelsbanken att den svenska arbetslösheten är så stor att den står i en klass för sig.

– Sverige är det enda land i EU där arbetslösheten tydligt har ökat de senaste året, säger bankens chefsekonom Christina Nyman.

Enligt Handelsbanken är svensk ekonomi på väg in i en mild lågkonjunktur med fortsatt stigande arbetslöshet, förklarar man i en ny konjunkturprognos.

"Den svenska tillväxten ökade med enbart cirka 1 procent i fjol eftersom det byggs färre bostäder och den globala konjunkturen försvagades. Framåtblickande indikatorer i Sverige tyder än så länge inte på någon vändning och banken räknar med att BNP-tillväxten blir svag även i år. Med svag tillväxt fortsätter arbetslösheten att stiga", skriver banken.

Storbanken anser också att arbetsmarknaden kommer fortsätta försvagas mer i Sverige än i både EU och USA. Detta samtidigt som Sverige får en fortsatt måttlig löneökningstakt.

"Regeringen har signalerat att kommunerna kommer att få mer pengar, men det finns inga tecken på att regeringen tänker lägga om finanspolitiken i en tydligt mer expansiv riktning. När konjunkturen viker och Riksbanken i praktiken lämnat över ett större ansvar för stabiliseringspolitiken till regeringen, skulle annars en ovanligt expansiv finanspolitik vara en klok försäkring och minska riskerna för att svaga grupper varaktigt hamnar utanför arbetsmarknaden", skriver Handelsbanken.