Sweden

”Statlig styrning löser inte skolans problem”

#mega-ad-wrapper { display: none; }

Foto: Henrik Isaksson/TT

Hårdare statlig styrning framhålls som en lösning för att vrida skolsystemet rätt. Den fråga som aldrig tycks ställas är om resultat­styrningen i sig kan vara problemet, skriver debattörer från Idéburna skolors riksförbund.

Tilltron till staten verkar växa. I alla fall när det gäller skolan. Det är nu 30 år sedan kritiken mot den statliga centralbyråkratins stelbenthet och likriktning bidrog till att skolsystemet decentraliserades och kommunerna fick ansvar för skolorna – dock fortfarande med nationella läroplaner. I dag är alla överens om den svenska skolans förfall med ökande segregering och bristande likvärdighet under de senaste 30 åren.

Det kan därför för den oinvigde te sig fullt naturligt att staten återtar kontrollen av skolsystemet och ser till att ”leveransen” från skolorna motsvarar beställningen. Men det är inte så enkelt. Under de 30 åren har den statliga kontrollen och styrningen av skolan successivt ökat. De statliga myndigheterna hade i början av 1990-talet cirka 350 personer anställda. I dag är det närmare 2 500! Redan i dag är det en hårt uppskruvad detalj­kontroll och uppföljningsiver som kväver mångfalden i svensk skola. I förlängningen leder denna utveckling till att likvärdighet blir detsamma som likformighet.

Football news:

The Athletic journalist on Liverpool's announcement of their withdrawal from the Super League: No mention of the fans and no apologies. Gloom
Arsenal - to fans after leaving the Super League: We made a mistake and we apologize. We have heard you
Ceferin on the withdrawal of the Premier League clubs from the Super League: We are once again united and moving forward together
Tuchel on the fight for the top 4: Everything is in the hands of Chelsea
Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further