logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

Staten förlorade mot Girjas sameby – på 3 minuter

Högsta domstolen ger samebyn upplåtelserätt till småviltsjakt och fiske i området.
Högsta domstolen ger samebyn upplåtelserätt till småviltsjakt och fiske i området. Foto: Anders Wiklund/TT

2009 stämde Girja sameby den svenska staten för att få rätten att upplåta den mark som samebyn brukat i många år. En tvist som nu har avgjorts i högsta domstolen till samernas fördel. SvD ger bakgrunden till domen.

Bild 1 av 1

Girjas sameby har nu rätt att upplåta småviltsjakt och fiske på samebyns byområde ovanför odlingsgränsen, vilket den svenska staten inte längre har.

Högsta domstolen drar slutsatsen att rennäringslagen inte ger samebyn rätt att upplåta jakt och fiske på det område där samebyn bedriver renskötsel men att samebyn ändå har en ensamrätt att upplåta jakt och fiske som en följd av historiska omständigheter som gäller för det aktuella området, enligt urminnes hävd. Det betyder att samer historiskt har haft rätt att bestämma över jakten och fisket.

Themes
ICO