Sweden

Socialstyrelsen mörkar coronaberedskap

Svenska politiker och myndigheter hävdar att "Sveriges beredskap är god" för att bekämpa coronavirus, utan att konkretisera sig.

Rent konkret avgörs ett lands beredskap mot smittsamma sjukdomar i princip av antalet intensivvårdsplatser i så kallade undertrycksrum, där ventilationen är anpassad för att omgivningen ska skyddas från en smittsam patient. Många intensivvårdsplatser har istället övertryck, för att skydda en känslig patient mot andra smittor, och dessa kan inte användas för coronabehandling.

Sverige har färre än 500 intensivvårdsplatser totalt, men hur många av dem som finns i undertrycksrum, och alltså går att använda för coronabehandling, är politiskt känsligt.

– Å ena sidan är det jätteintressant information, men samtidigt innebär det också en blottläggning av sårbarheter som kan försvåra en hantering av situationen, säger Taha Alexandersson, ställföreträdande krisberedskapschef vid Socialstyrelsen, till DN.

I klartext skulle informationen alltså kunna skapa panik om den kom ut, vilket skulle försvåra arbetet för vården.

Dagens Nyheter hade bett att få ta del av nationella statistik över isoleringskapacitet och antalet intensivvårdsplatser i isolering från Socialstyrelsen.

”Vår bedömning baseras på att handlingarna innehåller information som skulle kunna medföra att samhällets säkerhet skulle äventyras om de blev kända”, skrev Socialstyrelsen i beslutet att inte lämna ut handlingarna.