This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

SMHI:s snövarning: "Mycket allvarliga konsekvenser förväntas"

För första gången sedan det förnyade varningssystemet infördes i slutet av oktober har SMHI utfärdat en röd varning för vind i kombination med snöfall i delar av västra Götaland.

Varningen gäller från onsdag morgon till och med torsdag förmiddag.

"Röd varning används vid väderutveckling som kan medföra mycket allvarliga konsekvenser för samhället, stor fara för allmänheten samt mycket allvarliga skador på egendom och miljö. Omfattande störningar i samhällsfunktioner är förväntade vid en röd varning", skriver SMHI.

När en röd varning utfärdats bör enligt myndigheten allmänheten i berört område "helt avstå från aktiviteter som innebär utsatthet under förväntad väderutveckling samt vidta förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för liv, miljö och egendom".

"Offentlig verksamhet och samhällsinstanser bör anpassa verksamheter för att möta konsekvenser, vidta lämpliga förebyggande åtgärder, ombesörja att behövlig information når allmänheten samt höja intern beredskap inför kommande väderutveckling."

I stort sett hela Götaland berörs av snöfallet och utöver den röda varningen är orange varning utfärdad för en större del av västra Götaland samt gul varning utfärdad för resten av Götaland, utom den allra nordligaste delen.

Orange varning innebär ett förväntat väderläge med allvarliga konsekvenser för samhället och fara för allmänheten. Gul varning innebär förväntat väderläge med konsekvenser för samhället och vissa risker för allmänheten.