This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Sexutredning mot minister läggs ned

Tomas Eneroth strök i samband med en partikongress sin hand över kvinnans övre del av ryggen ner över rumpan samtidigt som han frågade henne vad hon tyckte om helgens aktivitet.

Beröringen, som skedde utanpå kläderna, upplevdes av kvinnan som en kränkande smekning.

– Det har i det här fallet varit frågan om en flyktig beröring. Den kan inte anses ha en sådan tydlig sexuell inriktning eller prägel som krävs för att agerandet är att betrakta som ett sexuellt ofredande. Handlingen kan inte heller anses utgöra en sådan kännbar fridskränkning som krävs för att bedöma gärningen som ett ofredande eftersom agerandet då måste präglas av viss hänsynslöshet, säger chefsåklagare Maria Sterup på Särskilda åklagarkammaren, i ett uttalande.

– Det är viktigt att framhålla att alla beröringar som är oönskade och som av den utsatta personen uppfattas som otrevliga eller obehagliga inte per automatik är att bedöma som brottsliga. Varje gärning måste prövas objektivt utifrån omständigheterna i det enskilda fallet, fortsätter Maria Sterup.

Det har inte genomförts några Tomas Eneroth med ministern eftersom åklagaren kommit fram till att det inte finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal är begånget.