Sweden

SD kräver debatt om svenskfientlighet

Sverigedemokraternas gruppledare Henrik Vinge. Arkivbild.
Sverigedemokraternas gruppledare Henrik Vinge. Arkivbild. Foto: Pavel Koubek/TT

Sverigedemokraterna begär att riksdagen ska ordna en särskild debatt om det de benämner svenskfientlighet.

Debatten efter ett uppmärksammat ungdomsrån med inslag av förnedring kräver det, hävdar partiet.

I den framställan som lämnats in till talmannen motiverar gruppledaren Henrik Vinge begäran med att "attityderna till svenskfientlighet och rasistiskt våld riktat mot svenskar inte är lika samstämmiga som ifråga om rasism och främlingsfientlighet mot andra grupper."

Vinge anser att det är viktigt att "ansvarigt statsråd och företrädare för partierna ges möjlighet att redogöra för hur de ser på svenskfientlighet och vilka, om några, åtgärder de anser bör vidtas för att stoppa den".