Sweden

SCB: Corona sänker medellivslängden i Sverige

Under 2020 har antalet avlidna av covid-19 fått dödstalet att avvika mer än vanligt mellan två år. Därför har SCB tagit fram en rapport i syfte att uppskatta medellivslängden för Sverige under 2020. Prognosen görs utifrån utvecklingen av antal avlidna under perioden januari–augusti.

– I vår huvudprognos har vi utöver de observerade dödstalen räknat med samma dödstal för oktober till december som för 2019. Men beroende på vilka antaganden som görs för årets sista månader kan medellivslängden bli högre eller lägre än så, säger Örjan Hemström, demograf på SCB, i ett pressmeddelande.

Utvecklingen av dödstalen under januari–augusti tyder på en sjunkande medellivslängd för både kvinnor och män i år. Från 84,7 till 84,4 år för kvinnor och från 81,3 till 80,8 år för män.

– För män är det grovt räknat en utradering av den stora ökningen av medellivslängden vi såg 2019, alltså en återgång till 2018 års nivå. För kvinnor är minskningen något mindre. Det kan överlag bli den största minskningen mellan två år sedan 1944, säger Örjan Hemström.

Medellivslängden har ökat stadigt i Sverige under perioden 1900–2019. Att den sjunker sticker ut.

– Det finns vissa år och kortare perioder av stagnation eller minskad medellivslängd. Men det är ändå ovanligt att medellivslängden mellan två år minskar.

I rapporten ingår även alternativa beräkningar av medellivslängden på riksnivå för 2020. De är gjorda utifrån uppskattningar om hur en andra våg av covid-19 smitta skulle kunna påverka samt utifrån ett antagande om lägre dödstal under hösten än 2019 års nivå.

– Men den ökade spridningen av covid-19 vi ser nu kan mycket väl leda till fler extra dödsfall under årets sista två månader, vilket kan ge ännu lägre medellivslängd 2020, säger Örjan Hemström.

Mellan den 1 januari och den 31 augusti i år inträffade nästan 6 500 fler dödsfall än under samma period 2019. Det är 4 800 fler avlidna än väntat baserat på den senaste befolkningsframskrivningen för år 2020.

– En så pass lång period med förhöjd dödlighet leder med stor sannolikhet till lägre medellivslängd. De flesta extra dödsfallen jämfört med föregående år har inträffat i äldre åldrar, men det ser ut som att dödstalen kan bli högre 2020 än 2019 i alla åldersgrupper, säger Örjan Hemström.

I fjol ökade medellivslängden med ungefär ett halvt år för både kvinnor och män jämfört med 2018. Från 84,3 till 84,7 år respektive 80,8 till 81,3 år.

– Så stora ökningar är sällsynta. Skillnaderna mellan 2018 och 2019 berodde till stor del på lägre dödstal i åldrar över 64 år.

Football news:

Ramos will not move to PSG after his contract with Real Madrid expires. Between the clubs - a gentleman's agreement
Sergi Busquets: Messi is the best in the world. With him, Barca's chances of winning the Super Cup are higher
Arthur would have chosen Ronaldo as captain over Messi: both are good leaders. But with Cristiano we play together
Zidane is not counting on Odriosola. Defender can leave Real Madrid on loan
16 years ago, Rooney scored the first goal at Anfield, and a fan threw a Nokia at him and lost his season ticket
Ernesto Valverde: I was incredibly lucky to coach Barca. It is clear that everything depends on the results
Mandzukic will undergo a medical and sign a contract with Milan on Monday