Sweden

Regeringen vill tvinga allmänheten att lagra data

Justitieutskottet bereder nu en lag som föreslås träda i kraft redan den 1:a maj i år. Enligt förslaget ska privatpersoner kunna tvingas lagra elektroniska uppgifter i upp till 180 dagar.

Strax innan jul la regeringen fram ett förslag om att Sverige ska tillträda Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet, inklusive dess tilläggsprotokoll. För att kunna göra detta krävs ett antal lagändringar.

Bland annat vill regeringen att ”den som innehar en viss lagrad elektronisk uppgift som behövs i en brottsutredning ska kunna föreläggas att bevara uppgiften”, skriver Dagens Juridik.

Uppgifterna ska den enskilde tvingas bevara i upp till 90 dagar, med möjlighet att vid särskilda skäl förlänga till dubbla tiden. Förläggandet ska dock inte få tillämpas på den person som misstänks för det brott polisen behöver uppgifterna till och inte heller någon närstående till denne. Däremot ska den som, av åklagare eller polis, blir tillsagd att bevara viss information även kunna beläggas med tystnadsplikt om att åtgärden vidtagits.

Den som ändå väljer att radera en uppgift, i strid med förläggandet, riskerar böter alternativt fängelse i upp till ett år.

LÄS ÄVEN: Bahnhof varnar för regeringens nya integritetskränkande lagar

Kritiseras hårt av flera remissinstanser

Förslaget var ute på remiss redan 2013 och möttes då av skarp kritik. Bland andra Bahnhof, Post- och telestyrelsen, Internetstiftelsen och Advokatsamfundet avstyrkte förslaget helt eller delvis. Även Datainspektionen (IMY), Justitiekanslern, Post- och telestyrelsen, JO och Internetstiftelsen framförde kritik gällande ”balansen mellan en effektiv brottsbekämpning och skyddet av enskildas integritet”. Dessutom påpekades att lagen riskerar åsidosätta principen om förbud mot självinkriminering.

Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen var däremot nöjda och beskrev förslaget som ”ett efterlängtat verktyg som länge efterfrågats inom brottsbekämpningen”.

Regeringen har valt att inte lyssna på de kritiska rösterna utan anser istället att förslaget är ”välmotiverat ” och ”väl avvägt med hänsyn till behovet av åtgärden, åtgärdens effektivitet och de integritetsaspekter som gör sig gällande”.

Football news:

Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well
Ronald Koeman: This is not Messi's last game for Barca in the Spanish Cup, I hope
Lionel Messi: I lift a special trophy as the captain of a special club. We are happy
Koeman won the Spanish Cup for the seventh time both as a coach and as a Barcelona player
Laporta on Messi at Barca: Leo is the best in the world. I am convinced that he wants to stay
Messi, Pique and Busquets won the Spanish Cup for the 7th time and repeated the record of ex-striker Athletic Gainsa
Messi has scored 9 goals in the Spanish Cup finals. He surpassed Athletic legend Sarra