Sweden

Regeringen vill ändra grundlagen – ska bli lättare att styra med dekret

Många har reagerat på hur de medborgerliga fri- och rättigheterna i Sverige kraftigt begränsats eller helt monterats ned med hänvisning till covid-pandemin. Nu vill regeringen skaffa sig mer permanenta möjligheter att runda riksdagen och styra landet med dekret om den anser att det ”råder kris” eller ”extraordinärt tillstånd”.

Mötesfriheten, näringsfriheten, yttrande- och åsiktsfriheten är några av de i en demokrati självklara medborgerliga fri- och rättigheter som medborgarna helt eller delvis har berövats av staten. Det har varit nödvändigt för att begränsa smittspridningen av covid har regeringen och myndigheterna hävdat.

På flera håll övervägs nu yrkesförbud för den som av oro för allvarliga biverkningar eller andra skäl inte vill ta risken att låta sig injiceras med något av de snabbtestade vaccinerna. Planer finns också på att ändra Smittskyddslagen så att det blir möjligt att tvångshämta den som inte infinner sig när han eller hon kallas att vaccinera sig.

Grundlagsändring ska ge möjlighet att runda riksdagen

Den rödgröna regeringen fick tidigare i riksdagen igenom ett tillfälligt mandat att kringgå de demokratiska reglerna och styra landet med dekret. Men enligt justitieminister Morgan Johansson (S) är det dock för osäkert att behöva fråga riksdagen om lov varje gång man vill införa undantagstillstånd i landet.

Regeringen vill nu därför ändra grundlagen så att man på eget initiativ kan utlysa fri- och rättighetsbegränsande undantagsregler och styra landet med dekret utan inblandning av riksdagen. Det enda som ska krävas är att regeringen anser att det ”råder kris” i landet.

– Det finns ingen ordning i dag i regeringsformen för vilka beslut regeringen kan fatta och vilka befogenheter man har extraordinärt vid civila kriser, säger justitieminister Morgan Johansson och framhåller att befogenheterna behöver öka.

Går längre än Ungern och Polen

Den svenska regeringen och flera oppositionspartier har vid upprepade tillfällen riktat skarp kritik mot Ungern och Polen för att ta ett mer totalitärt grepp om ländernas styre. Så skedde också när Ungern införde ett tillfälliga undantagsregler med ökade maktbefogenheter på grund av pandemin.

En kort tid senare gjorde regeringen i Sverige likadant med godkännande från de oppositionspartier som kritiserat Ungern. Och nu vill man alltså gå ett steg längre och ge sig själv en mer permanent möjlighet att under kortare eller längre tidsperioder sätta demokratin ur spel. Det framgår inte om den föreslagna grundlagsändringen även ska ge sittande regering möjlighet att ställa in eller skjuta upp allmänna val.

Statstelevisionen (SVT) som rapporterar om regeringens förslag till demokratibegränsande grundlagsändring ger det sitt oreserverade stöd. Man skriver:

Det finns inga särskilda regler i grundlagen för Sverige om landet i fredstid befinner sig i en allvarlig krissituation. Coronapandemin har dock varit en ögonöppnare för många.

Vill även ändra i tryck- och yttrandefrihetsgrundlagarna

Vid sidan av Regeringsformen vill regeringen även göra inskränkande ändringar i Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen. Dessa motiveras med att de ska försvåra spioneri. Förslagen som fått revideras flera gånger är nu klara att skickas på lagrådsremiss.

Football news:

Peter Schmeichel: They paid a lot for Sancho, it's crushing. But he can look at Ronaldo and say: I can be as good as him
Newcastle sacked Bruce. The coach played one match after the Saudis bought the club
Icardi - Vande: Thank you, my love, for continuing to believe in this wonderful family ❤️
Kylian Mbappe: Messi will kick a penalty at PSG. He is the best player in the world
Manchester United contacted Zidane on the recommendation of Ronaldo (Eduardo Inda)
Tuchel confirmed Chelsea's Interest in Holand: We talk about him regularly. Let's see what happens
City have a new talent: Cole Palmer replaced KDB and 2 minutes later scored the first goal in the Champions League