Sweden

Regeringen "ställer om" Sverige till klimatekonomi

Regeringen har nu beslutat om den första handlingsplanen för att omdana Sverige utifrån en "cirkulär ekonomi".

Hela samhället ska ställas om för "klimatets" skull.

Handlingsplanen som idag presenterades innehåller drygt hundra åtgärder inom områden som industriomställning, materialförsörjning, teknikutveckling och avfallshantering.

"Genom beslutet lägger regeringen grunden för en långsiktig och hållbar omställning av samhället", skriver regeringen på sin hemsida.

"Regeringen har med besluten om en strategi och nu en handlingsplan för cirkulär ekonomi tagit ett systematiskt helhetsgrepp för omställningsarbetet till en cirkulär ekonomi. Det görs genom en bredd och mängd av åtgärder och uppdrag till ett flertal centrala myndigheter för att arbeta vidare med dessa frågor", fortsätter man.

I handlingsplanen finns olika styrmedel och åtgärder.

Bland annat handlar det om en strategi för "minskad klimatpåverkan" från konsumtion samt att öka andelen fossilfri upphandling.

"Klimatomställningen och omställningen till en cirkulär ekonomi medför goda möjligheter till jobb och företagande. Regeringens roll är att skapa förutsättningar för det goda arbete som redan sker inom regioner och kommuner, i näringsliv, universitet och högskolor och civilsamhälle", hävdar regeringen.

Football news:

City are racing towards the record set by a team from Wales. In 2016, the New Saints won 27 consecutive games
Flick about Holand in Bayern: Nothing can be ruled out in life
Messi voted in Barcelona presidential election
Liverpool and Real Madrid will compete for Mbappe. Salah may leave amid controversy with Klopp (As)
Pirlo about Ronaldo's rest: He has already scored 20 goals. It is normal for others to score as well. Cristiano-extra advantage
Agent Morabito on the transfer market: We are back in the Doneymar era
The Juve-Porto match will be served by Kuipers, Cakir is scheduled for the Borussia-Sevilla game