En naken rulltrappa leder upp från ingenting. För att skyla över det kompakta grå har kommunen hängt visionsplanscher för Kuststad 2025 i fönstren. Affärsfastigheten på perfekt läge längs gågatan står tom sedan Åhléns lämnade i början av 2016.