Sweden

Rätt till smartphone blir ny socialbidragsnorm

Den som lever på försörjningsstöd har rätt till bidrag för att köpa en iPhone eller annan smartphone. Det slår kammarrätten fast i en dom.

En 48-årig manlig bidragstagare i Nyköping fick inte pengar av Socialtjänsten för att köpa en ny smartphone. En billigare vanlig mobiltelefon kunde räcka menade man.

48-åringen överklagade till förvaltningsdomstolen som dock gick på Socialtjänstens linje. Mannen överklagade avslaget vidare till kammarrätten som nu går på den bidragsförsörjdes linje.

Eftersom ett vanligt sätt att legitimera sig numera är med mobilt bank-ID resonerar rätten att en smartphone numera kan anses utgöra en del av ”skälig levnadsnivå” så som Socialtjänstlagen föreskriver att var och en har rätt till.

Ärendet återförvisas till Socialtjänsten för omprövning av det ursprungliga beslutet.

Kammarrättens beslut är prejudicerande. Domstolen beviljade prövningstillstånd med motiveringen att det saknas vägledning på området.

Mer i detalj resonerar rätten att en smartphone inte ska ses som en telefon utan mer som hemutrustning jämförbar med en dator. Om den bidragssökande har fått bidrag för exempelvis fast telefon ska det inte kunna anföras som skäl att säga nej till en smartphone.

Rätten menar vidare att det är för integritetsinkräktande att tvinga en bidragstagare att använda en offentlig dator för att utföra Internet-relaterade ärenden. Om den bidragssökande inte har en Internet-ansluten dator i hemmet ska bidrag för en smartphone beviljas.

Domstolen har samtidigt inte undersökt huruvida 48-åringen har en dator eller inte. Man nöjer sig med att konstatera att det inte framgår av Socialtjänstens utredning om så är fallet. När ärendet nu återförvisas för nytt beslut kan Socialtjänsten enligt domen eventuellt säga nej igen om det framkommer att mannen har dator med Internet i hemmet.

Football news:

Ferran Torres scored for Manchester City in the Premier League for the first time. He scored a hat-trick against Germany last week
Marez scored a hat-trick for the first time since 2015. The Manchester City midfielder has scored three times for Burnley
Klopp to the Premier League broadcaster about Milner's injury: What a surprise. Congratulations. Playing on Wednesday and then on Saturday at 12:30 is very dangerous for players
Manchester United faces a fine of up to 15 million pounds if the club pays hackers
Levandowski has 70 goals in 61 games for the club since the start of last season. Ronaldo and Immobile have 46 goals each
Klopp's 1-1 draw with Brighton: a Difficult period for Liverpool. Proud of the lads
Jay-Z is now a partner at Leeds. This was marked by the coolest graffiti artist who drew Rashford and Klopp