Sweden

Patient skulle flyttas mellan avdelningar – avled under transport

Patienten skulle flyttas mellan två olika avdelningar då han avled. Under utredningen har man funnit att personal bland annat kopplade från syrgasmasken patienten hade.

Mannen vårdades för covid-19 på Nyköpings lasarett medicinavdelning ifjol då hans tillstånd försämrades och det beslutades att han skulle flyttas till intensivvårdsavdelningen. Under transporten dit drabbades han av akut hjärtinfarkt och avled.

Enligt Region Sörmlands utredning hade mannens liv troligtvis inte kunnat räddas men denna belyste samtidigt att personalen missade följa rutinerna på flera punkter i vården av patienten.

En av dessa var att han inte omedelbart flyttades utan att man först höjde syrgasnivån i syrgasmasken han hade, men då han väl flyttades kopplades masken från.

LÄS ÄVEN: Eva plågades till döds av corona – behandlades endast med Alvedon och ”öppet fönster”

Bristerna har nu lett till att man sett över rutinerna för syrgasbehandling och bestämt att den inte får avbrytas för exempelvis en transport utan godkännande från läkare.

Man har även gjort en anmälan enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

I december rapporterade Samnytt om ett liknande fall från Göteborg där en man som vårdats på ett tillfälligt fältsjukhus och sedan flyttades till sjukhusets intensivvårdsavdelning avled under transport. Då handlade det om att patienten kopplades ifrån sin respirator.

Football news:

Posner on Euro 2020: I always support the French national team for obvious reasons
Julian Nagelsmann: There have been no negotiations with Bayern and there will be no negotiations. I have a contract with Leipzig until 2023
Pep Guardiola: My Barca players were bloody murderers. If they could score eight, they did it
Michel Salgado: Ronaldo is the greatest player. This fat guy was better than Messi and Ronaldinho
Neymar on Bayern's possession: You can flirt with a girl all night, but another guy will come and conquer her in five minutes
Tuchel insulted the coach of Porto Conceicau after the Champions League match
The main myth about Holand's father: Roy Keane ended his career by flying into his knee. This is not true, although many things have come together