Sweden

”Påståendet från SSR är förtal”

#AdSplashOverlayWindow { display: none; }

Rådhuset i Trelleborg.
Rådhuset i Trelleborg. Foto: Ingrid Wall

Vi kan i kommunerna välja att vänta tills vi med säkerhet vet att vi gör allt på exakt rätt sätt, eller så kan vi fokusera på att använda digitalisering och automatisering för att förbättra servicen. Det skriver företrädare för Trelleborgs kommun i en replik.

Vi välkomnar en offentlig debatt om automatiserat beslutsfattande som förhoppningsvis leder till att lagstiftningen kommer att hänga med så att vi som arbetar i offentlig sektor runt om i Sverige vet vad vi ska förhålla oss till. Trelleborg var först i Sverige med arbetssättet som SSR tar upp på SvD Debatt och det är naturligt att vårt arbete granskas. Det är däremot av största vikt att denna debatt blir konstruktiv, annars kan vi dra detta i långbänk utan att komma ett steg närmare målet – att kunna erbjuda en hög och rättssäker service till våra medborgare.

Offentlig sektor står inför stora utmaningar. Kompetensbristen är stor och ekonomin är ansträngd i de flesta kommuner. Det innebär att resurserna inte kommer att räcka till om vi inte främjar en innovativ arbetsmiljö som involverar och tar tillvara anställdas utvecklingsidéer och de möjligheter som finns med ny teknik. Vi kan runt om i kommunerna välja att vänta tills vi med säkerhet vet att vi gör allt på exakt rätt sätt, eller så kan vi fokusera på att göra rätt saker och använda digitalisering och automatisering för att förbättra servicen till medborgaren.