Sweden

”Övergångsregler kan bana väg för ny skatt”

Foto: Kjell-Arne Larsson/TT

En ny bostadsbeskattning bör antingen införas gradvis över ett antal år eller genom att dagens ägare ges möjlighet att fortsätta betala skatt enligt dagens regler fram till försäljning. Det skriver nationalekonomen Peter Englund i en slutreplik.

Min skiss till en ny neutral bostadsbeskattning (SvD 11/10) har mött invändningar från Erik Bengtzboe (SvD 13/10) och Petter Brolin (SvD 15/10). Mitt förslag utgår från två enkla principer: (1) Skattesystemet ska inte gynna en bostadsform i förhållande till en annan. Skatten för den som själv äger sin bostad ska vara i nivå med skatten på hyresfastigheter, och skatten ska vara proportionell mot bostadens marknadsvärde. (2) Köp av en bostad ska inte ha några större skattekonsekvenser. För den som lånefinansierar köpet ska skatten på bostaden motsvara värdet av ränteavdragen. För den som finansierar köpet med egna medel ska skatten på bostaden vara i nivå med den skatt på kapitalinkomster som annars hade utgått. Följden av dessa principer är att skatten på bostäder, på samma sätt som för finansiella tillgångar på investeringssparkonto, lämpligen baseras på en schablonavkastning beräknad som statslåneräntan med ett påslag, vilken läggs till övriga kapitalinkomster. I praktiken skulle det innebära att ägaren av en fullt belånad fastighet netto inte betalade någon bostadsskatt.

Brolin hävdar att detta ”går på tvärs mot grundläggande frihetliga principer”. Tvärtom anser jag att det är en grundläggande frihetlig princip att skattesystemet inte ska snedvrida hushållens fria val av bostad, så länge det inte finns särskilda skäl att gynna en viss boendeform. Brolin hävdar vidare att jag föreslår en beskattning av ”nytta”. Så är inte fallet. Det handlar om en beskattning av boendevärdet. Den som äger sin bostad betalar inte hyra till en utomstående hyresvärd. Detta skapar utrymme i hushållsbudgeten, och det är därför missvisande att hävda att bostadsägaren saknar inkomst att betala skatten med. Likaväl som bostadsägaren måste planera för räntor, amorteringar och elräkningar är det rimligt att hen planerar för sina framtida skatter. Det verkliga problemet är att dessa skatter måste vara rimligt förutsebara. Mitt förslag hanterar detta problem på två sätt. Dels följer schablonräntan marknadsräntans utveckling, vilket motverkar taxeringsvärdets genomslag på skatten eftersom priserna normalt stiger när räntan faller. Dels baseras skatten på 10-åriga glidande medelvärden av ränta och taxeringsvärde.

Football news:

Bayern won their 16th consecutive European Cup match and repeated Atletico's record
Atalanta scored 2 goals for Liverpool in 4 minutes. The Reds missed out for the first time in this Champions League
Mike Tyson: Maradona was my hero and friend. We were compared. I will miss him
Lewandowski scored his 71st goal in the Champions League and shares third place with Raul. Ahead-Ronaldo and Messi
Vidal was removed for arguing with the referee in the game with Real Madrid. He received two yellow cards in a minute
Koke first played 100 games for Atletico in European competitions
Pep on Maradona: Saw the banner: it doesn't matter what you did with your life. It is important that made for our