Sweden

”Ökad mångfald krävs även i brukad skog”

#mega-ad-wrapper { display: none; }

Foto: Roger Tillberg/TT

Att låsa in sig i ett system med trakt­hygges­bruk och några få dominerande trädslag kan innebära stora framtida kostnader. Det är avgörande med biologisk mång­fald även i produktions­skog, skriver fyra debattörer.

Portalparagrafen i den svenska skogs­lagstiftningen slår fast att ”skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls” (våra kursiv). Sättet som den svenska skogen sköts på, det vill säga trakt­hygges­bruket, har dock på senare tid blivit allt mer omdiskuterat och ifrågasatt i samband med skogsutredningen som blev klar i slutet av 2020. Som så många gånger tidigare försöker man där finna lösningar på motsättningarna mellan trakt­hygges­bruket och andra naturnyttor, som biologisk mångfald. Ett problem är att diskussionen under lång tid har formulerats som en motsättning mellan ”hållbar” produktion och biologisk mångfald, där mångfalden enbart ses som en rödlistad mångfald som inte hör hemma i produktions­ekosystemen, och begreppet ”hållbar” förblir otydligt.

Det som saknas i diskussionen är att biologisk mångfald huvudsakligen består av vanligare arter som är av betydelse för väl fungerande ekosystem – produktions­skogar inkluderat – men som även de hotas av det intensiva skogsbruket. Denna del av den biologiska mångfalden bidrar till såväl skogs­produktion som andra natur­nyttor, och är därför avgörande för såväl skogs­sektorn som allas vår framtida välfärd. Följaktligen handlar frågan om biologisk mångfald inte bara om hotade arter, utan även om att bevara de funktioner – ekosystem­tjänster – som mångfalden bidrar med. Detta synsätt fick stöd av riksdagen 2014 när den av alliansen lagda propositionen ”Ny strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster” antogs.

Football news:

French Football Federation: The oligarchs' dreams of hegemony will lead to the disappearance of the system that allowed football to achieve unprecedented development
Bundesliga Director: The economic Interests of several top clubs should not destroy European football
Barca's contract talks with Dembele are at an impasse. The player's side does not respond to the club's offers
De Bruyne could play Tottenham in the League Cup final. The injury is not so serious
Messi's father has arrived in Barcelona. Laporta will start negotiations with him in the coming days
Neville on Super League: Manchester United and Liverpool are the most disgusting. They run away to the league, where they can't fly out
Ferguson on Super League: This is a departure from the way we have developed European football for 70 years