This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Nya yrket ’abortdoulor’ ska minska somaliers barnafödande i Sverige

Somaliafödda 45-åriga kvinnor i Sverige har i genomsnitt 4,62 barn. Inrikes födda 45-åriga kvinnor i Sverige har i genomsnitt bara 1,93 barn, de med utomvästlig invandrarbakgrund som drar upp siffran inräknade. En ny yrkeskategori, ”abortdoulor”, ska nu hjälpa till att driva ned afrikanska invandrarkvinnors barnafödande.

I Sverige erbjuds invandrarkvinnor inom många regioner extraservice i form av ”doulor” inför graviditet och förlossning. Doulan är en kvinna, i regel med samma etnicitet som den som står i begrepp att föda barn, som får betalt av den offentliga sjukvården för att småprata, tolka, förklara och erbjuda emotionellt stöd.

Tidningen Aftonbladet rapporterar nu att en ny kategori doulor, ”abortdoulor” kan komma att underlätta och erbjuda emotionellt stöd för invandrarkvinnor som funderar på att göra abort istället för att föda barn. En abortdoula vid namn Opokua Britton Cavaco erbjuder utländska kvinnor emotionellt stöd om de vill göra abort. Hon utses nu till ”svensk hjälte” av tidningen.

En av de etniska grupper som nu kan komma att utnyttja möjligheten att begagna sig av abortdoulor är somalier. Gruppen har tidigare av tidningen Expressen pekats ut som ett problem. Enligt statistik som tidningen beställt från SCB hade 45-åriga Sverigefödda kvinnor i Sverige i genomsnitt fött 1.93 barn. De Somaliafödda kvinnorna hade i genomsnitt alstrat 4.62 barn.

Den etniska differensen är i verkligheten än större, då kvinnor med utomvästlig bakgrund – bland annat Somalia – som är födda i Sverige men också föder många barn drar upp den lägre siffran. Hur stor övernativiteten är för övriga afrikanska grupper i Sverige saknas det konkreta siffror på.


Regler för doulor i Region Västerbotten.

Extremt barnafödande i Afrika

I Afrika söder om Sahara föder kvinnor i genomsnitt 4,6 barn. Motsvarande siffra för Kina är 1,7 och för EU 1,5. Tittar man på enskilda länder kan man se att Somalia ligger högre än genomsnittet för regionen med 6 barn per kvinna.

I vissa utomafrikanska länder är barnafödandet fortfarande högt. Till exempel kan nämnas Afghanistan med 4,3 barn per kvinna och Irak med 3,6 barn per kvinna. I Spanien skaffar kvinnorna bara 1,2 barn i snitt. Siffrorna kommer från Världsbanken och avser i de flesta fall år 2019.

Födelsetal 2020 enligt Population Reference Bureau. Grafik: Korakys / CC BY-SA 4.0