This article was added by the user Anna. TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Ny skatt för bilägare ska ge klirr i statskassan när hårdbeskattade fossila bränslen fasas ut

60 procent av det du betalar vid bensinpumpen är skatt. När de fossila drivmedlen fasas ut försvinner en av statens kassakor och bensinskatten behöver då ersättas med andra skatter för bilägarna för att upprätthålla Sverige skattetryck som är ett av de högsta i världen.

Redan för ett år sedan föreslog en statlig utredning en övergång till kilometerskatt för att bilägarna inte ska få en minskad skattebörda när allt fler byter till eldrivna fordon. Och nu trycker aktörer, bland annat Svenska miljöinstitutet (IVL), på för att skiftet ska bli verklighet så att staten inte förlorar några skatteintäkter.

Hävdar ”bred enighet” om ännu högre bensinpriser

Mats-Ola Larsson arbetar på IVL och titulerar sig forskare. Han hävdar intervjuad av SvD Näringsliv att det råder ”bred enighet” bland svenskarna om att drivmedelspriserna måste öka ytterligare kraftigt över de rekordhöga nära 18 kronor som en liter bensin kostar idag.

Initialt ger högre drivmedelspriser mer klirr i statskassan men på sikt är avsikten att bensinen ska bli så smärtsamt dyr att bilägarna tvingas överge traditionella fordon och skaffa sig en elbil och de som inte har råd med en sådan övergå till att resa kollektivt. Då minskar försäljningen av fossila drivmedel och skatteintäkterna minskar.

Förbud mot bensin och diesel redan om några år

Om Miljöpartiet blir kvar i riksdag och regering och fortsätter att få igenom sin energipolitik kommer bensin och diesel att helt förbjudas som drivmedel för bilar redan om tre år, något som Samnytt nyligen rapporterat om. När det sker sinar drivmedelsskatten helt som kassako för staten.

Det är inte små summor som staten drar in på bilisterna. Det rör sig om i storleksordningen 40-60 miljarder kronor varje år. Den största delen av pengarna kommer vid sidan av fordonsskatten från skatten på bensin.

För att inte bilisterna ska få en skatterabatt på tiotals miljarder som belöning när de börjar köra klimatvänligt måste bensinskatten ersättas med en eller flera nya skatter. Och den modell som ligger närmast till hands är att beskatta varje kilometer bilisterna kör.

Massövervakning av alla bilister

För att det inte ska fuskas föreslås att staten ska övervaka alla bilisters körning digitalt via GPS. Storebror kommer att veta exakt när, var och hur mycket du använder din bil.

– Skatteintäkterna krymper i takt med att elbilarna kommer. Då måste politikerna dra in pengar på något annat sätt, förklarar en annan forskare på IVL, Anders Roth, som för Energimyndighetens räkning varit med och tagit fram en rapport om en sådan statsövervakad kilometerskatt för personbilar.

Utredarna menar att fördelarna överväger massövervakningens integritetsaspekter. Bland annat kan man genom att varje bilist registreras individuellt och geografiskt differentiera skatten så att bilister i glesbygd där bilen är mer nödvändig än i tätort får betala mindre än andra och omvänt bilister i storstäderna kan beskattas hårdare än genomsnittet.

Enligt de förslag som finns ska bilister i storstad kunna beskattas med upp till 5 kronor milen. Boende i mindre tätorter kan komma undan med 1 krona bilen med den som bor i den allra mest ödsliga glesbygd kan slippa skatten helt och hållet. Det handlar dock endast om skisser på hur skatteuttaget ska ske och den slutgiltiga differentiering och beloppen kan komma att se väsentligt annorlunda ut.

Med den beskattningsmodellen hinner staten ifatt alla som köpt elbil i förhoppning om att i varje fall slippa drivmedelsskatten. Beroende på var man bor och hur mycket man kör kan det till och med bli dyrare än då man körde klimatskadligt.

Huruvida utredarna befarar att det kan hämma omställningen till eldrivet framgår inte. Anders Roth menar dock att det generellt ska vara fortsatt mer fördelaktigt att köra bil på el än på bensin även om skillnaden kraftigt kommer att minska när den nya kilometerskatten införs.

EU kliver in i skattepolitiken

Innan det kan ske måste dock byråkratins kvarnar mala ett tag till. Den utrustning som måste monteras i varje fordon för att möjliggöra en detaljerad massövervakning av alla privatbilister är också dyr och kommer att bli en enorm utgift för staten såvida inte kostnaden vältras över på bilisterna.

Skeptikerna menar också att det inte finns några klimatargument för att införa en skatt av det här slaget som det kan hävdas finnas för att hårt beskatta fossila drivmedel. Det skulle enbart handla om att dra in pengar till statskassan. Om man vill komma åt trängseln på vägarna i tätort finns redan en trängselskattemodell för detta

Elbilar är dyra i inköp och förenade med en rad nackdelar jämfört med fossildrivna bilar. Om skattefördelarna till stor del uteblir vid byte till elbil kan incitamenten minska för den som inte motiveras av klimatångest. Om fossildrivna bilar förbjuds så som Miljöpartiet föreslår kommer man dock inte att ha något val.

LÄS MER: Statligt finansierad utredning föreslår kilometerskatt med GPS-övervakning